הפעל עצור
  • 1
  • 2
  • 3

כת הרא קרישנה

הקדמה
מכל כתות המזרח הנמצאות בארץ, המוכרת ביותר מכולן היא כת הרא קרישנה. ככתות מזרח אחרות, הכת מסווה את פעילותה האלילית דתית תחת שמות בדויים כ'יוגה' וכדומה, ואינה מציעה בגלוי – לחברים חדשים – את האמונה האלילית-הינדית הנהוגה בכת.
למרות השיטות הפסולות בהן נוהגת הכת בכל העולם, חמורה במיוחד היא התנהלותה בארץ.

אופי של כת
מדו"ח תעסה-גלזר של משרד הרווחה עולה שורה של נושאים בעייתיים במיוחד הנהוגים בכת זו והמאפיינים אותה ככת:
1. הרא קרישנה משווקת עצמה בהתאם לצרכיה, בכל מקום בצורה אחרת. (מתוך הדו"ח): "גיוס חברים חדשים ועשיית כל מאמץ להפיכתם לחסידי קרישנא היא מטרה מוצהרת. לשם כך מוצגת התנועה, בהתאם לאוכלוסיית המטרה, כדת או כארגון חילוני למחצה" כדי שתתקבל בידי ההמונים..
 
2. הסתרת כוונתה האמיתית של הכת. (מתוך הדו"ח):"בשלב הראשון של תהליך ההצטרפות - שלב ההמרה, בו שולטים בכיפה, המעשה, החוויה והרגש, מוצגים, אם כן, לפני החניך רק רעיונות מוסווים וחלקיים. רק משגוברת המעורבות, ונחלש כוח ההתנגדות, ותוך המשך מלוי קפדני של המצוות נחשפות האידיאות האמיתיות. הללו – בעלות תפקוד כפול. להפוך את המעורבות לנאמנות ומחויבות מוחלטות , ולספק בסיס אידיאולוגי מוצק להתנהגות ולפעילות היומיומיות. בסופו של שלב זה, שלב התרבות, מוכן המצטרף לחיים מלאים במסגרת חברתו החדשה – וזו האחרונה – מוכנה לסמוך עליו: עכשיו יוכל לצאת כמעט ללא חשש, לעבודה בקרב עולם הכופרים, עכשיו יגן על האינטרסים של הקרישנא, ישמור על סודותיה של התנועה ויתחיל גם הוא לגייס חברים חדשים".

3. שליטה מנטאלית על החברים בכת. (מתוך הדו"ח): "מגויסים מורחקים מפני משיכה אפשרית החוצה". כלפי פנים קיימת אי התחשבות בצרכי ברירות וצרכי קיום בסיסיים של החברים. דיווחים מתארים הפעלת כפיה להשתתפות במשימות איסוף כספים, זיווגים ללא בחירה אישית ותנאי חיים ירודים. בעדויות נמסר על מיעוט שעות שינה, על השמעת הקלטות (chanting) גם בשעת השינה ועל התשה מחמת ריבוי ודחיסות הפעילויות היומיומיות – טכסים, תפילות, איסוף כספים וכו'".

לפי עדותו של היהודי סטיבן גלברג שהיה חבר בכת, מתרחשים בכת אירועים משפילים ומזעזעים דבר יום ביומו, בטור שתורגם לאתר nrg של עיתון מעריב (11.2.2008) הוא אומר: "אני זוכר איך המנהיגים ביקרו ואפילו לעגו לרעיון שיש לתת תשומת לב פרטנית למבנה הנפש האישי ולצרכים של החסידים – הם פטרו דאגות כאלו בסנטימנטליות יתרה, פינוק בלתי-נחוץ, היעדר של יציבות-נפשית ויציאה כנגד העקרונות המקודשים של צניעות וכניעה. גישה קשוחה וקשת-לב זו, חוסר הרגישות לאינדיבידואל, השימוש הציני כמעט בעקרונות הצניעות והכניעה בכדי להבטיח שינקו את הרצפה וישלמו את החשבונות, הותירה חסידים רבים בתחושת בגידה. חסידים רבים, כשהתסכול, החרדה והאכזבה הגיעה אצלם לרמה מספקת, פשוט עוזבים"..
בעיתון התנועה נכתב בעבר: "אם שוכח המורה הרוחני לקרוא לתלמידו לשולחן – אסור לו לאכול... עליו לרעוב".. (מתוך דו"ח תעסה-גלזר).

פירוק משפחות ו"התרמת" רכוש
למרות ניסיונות חוזרים ונשנים של אנשי הכת להציג את הרא קרישנה כיום כגן עדן עלי אדמות, כקבוצה ששינתה את דרכה לגמרי מאז שנות השמונים ותחילת התשעים העליזות ומלאי השערוריות, וכמקום בו ניתנת לכל חבר האפשרות להיפגש עם בני משפחתו כל אימת שיחפוץ, לכבד את הוריו ולהרוות אותם נחת, מעלות עדויות רבות מאוד את העובדה כי ההיפך הוא הנכון. ביום עיון שנערך בחודש 11.2011 בבית הקיבוץ הארצי, עלו עדויות מזעזעות מפי בוגרי הכת, שהעידו כאלף עדים על המתרחש בכת.

נציג ההורים מר אליהו רגב הביא את סיפורו האישי המזעזע, על בתו שנמצאת בקרישנא זה כ20 שנה ולפני כ5 שנים קיבל ממנה מכתב בו היא מסבירה לו כי נזכרה שהוא ואשתו התעללו בה בתור ילדה קטנה וכתוצאה מכך היא לא רוצה עוד קשר עם הוריה. מר רגב הרחיב וחקר את הנושא ומצא כי בחלק מכיתות המיסיון בכל העולם ישנה תסמונת הנקראת – תסמונת הזיכרון הכוזב, בו מוחדרים לחברי הכת נתונים לא נכונים שלכאורה עברו עליהם בקטנותם/צעירותם.

רוני, המתגורר ביישוב חריש, בו שוהה כיום כת הרא קרישנה, ואשר היה בעבר חבר בכת, העיד: הקבוצה הישראלית של קרישנא מתנהגת ככת לכל דבר, על פי התסמינים הבאים:

1. בכת יש שיפוטיות רבה, ועל כל אחד מחברי הכת להתנהג בהתאם לדפוסי הפעולה האלו.

2. יש ניתוק מכוון מהורי הנמצאים בכת.

3. גד ודורית לובן (ראשי הכת בארץ) מונעים כניסה של מורי קרישנא בינלאומיים ומבססת את מעמדם בלבד בכת.

4. דורית לובן מתערבת בחייהם האישיים של הנמצאים בכת. מלבד גורואית היא משמשמת גם כפסיכולוגית, יועצת זוגית, יועצת לתכנון משפחה.. ועוד.

5. המנהיגה משכנעת את חברי הכת בשיטת e.f.t. – (תסמונת הזכרון הכוזב) ובאמצעותה מחדירים נתונים שקריים. כתוצאה מכך, 27 מתוך 30 חברי הכת (אולי בוגרים של מחזור מסוים בכת) מאמינים כי הם הותקפו בילדותם ע"י הוריהם ושאר בני המשפחה וניתקו קשר עם משפחותיהם בעקבות זאת.

6. חברים בכת בודדו ע"י דורית לובן והוכרזו כ"רוע" בהתגלמותו.

אסף, ניצול אחר מהכת, העיד: אנשי הכת מודרכים לפעול כנגד קולותיהם הפנימיים, ולנתק קשר עם בני משפחותיהם, כתוצאה מאונס והתעללות שעברו כביכול בילדותם. כנגד מי שלא מסכים עם דרכה של דורית לובן – מופעלים סנקציות. ניתן לקבוע בבירור על פי ראות עיניו כי אנשים הנמצאים בכת, מוגדרים כ'קטינים' נפשית ומנטאלית למרות גילם המבוגר, לכאורה. הם נטולי יכולת נפשית, פסיכולוגית ומנטאלית לתפקד בעצמם, לאור הלחץ הנפשי הכבד המוטל עליהם. ב. דורית לובן גורמת בשיטתיות להפרדה של חברי הכת. היא מעולם לא מכנסת את כולם יחד לערב חברתי וכדומה, כי רוצה לשלוט על כל אחד בנפרד.

פרבהופאדה, מייסד הכת בפירושו על ספרם הבְּהַגַוַד-גִיתָא (12-13,8, כתב:
"אם המשפחה אינה אוהדת או מסייעת להתקדמות רוחנית, אזי יש לנוטשה".
בעיתון ידיעות אחרונות (6.7.2006) מובאת עדויות קשות כמו זו של בוגר הכת שמספר כי "התגרשנו בגלל הכת הזו אחרי 20 שנות נישואים", או כמו "אחי הפך לשטוף מוח לחלוטין. הוא התחיל להאשים אותנו בדברים נוראיים שלא היו ולא נבראו. כיום המשפחה מרגישה אבודה. אח שלי מסרב לראות את המשפחה ואנחנו לא יודעים כיצד לחלץ אותו משם".
בכת, לומדים החברים לקבל באהבה את הציות והכניעה. מסירת "דברים" למורה מוצגת כאקט חינוכי של "צניעות וענווה". "דברים" במובן של הרא קרישנה פירושם העברת כספו ורכושו של חבר הכת הפשוט והתמים. דברים אלו אינם רק פרי עבודתו שרכש בעת היותו חבר בכת, אלא גם חסכונות ורכוש שצבר לפני הצטרפותו לכת.

עוד העידו בכנס הנ"ל, כי בעבר היו חברי הכת, מתגוררים במעין קומונה סגורה, אך כיום המצב השתנה; למרות שחברי הכת מתגוררים בדירות נפרדות ואישיות, כפופים חברי הכת באופן מוחלט למנהיגים, עד כדי התקנת מצלמות בבתיהם לאחר שטיפת מוח ממושכת - באמתלא של פחד מגופים חרדיים בהם יד לאחים.. כפי שהעידו בוגרי הכת לשעבר בכנס שהוזכר לעיל בבית הקיבוץ הארצי .

קרישנא בחו"ל וקו מיליטנטי נוקשה
המצב של כת הקרישנא בחו"ל שונה מאשר בארץ. כבר בראשית שנות ה-70 הפכה "האגודה הבינלאומית למען תודעת קרישנא" לארגון עולמי בעל העוצמה כלכלית וסניפים רבים ברחבי העולם. כ – 120 מרכזים מאגדים כיום אלפי איש. לרשות הכת עמדו אז נכסים רבים וחוות ענק ברחבי ארה"ב לצד עסקים רבים שנקנו בכספי חברי הכת.

בעבר דווח כי למרות האיסור החל על חברי הכת להשתמש בסמים, מצביעים דיווחים מארה"ב על מקרים בהם היו חברי קרישנא ואף מבכירי הארגון, מעורבים בסחר והברחה של סמים. בעיתונות השתקפו בשנות ה80 סכסוכים פנימיים בין קהילות שונות של הרא קרישנה בנושא אגירת נשק ואמצעי לחימה שונים.
בפשיטות משטרתיות בעיקר בצפון קליפורניה ובמערב וירג'יניה, נתפסו מצבורים עצומים של נשק, בתי מלאכה ליצור תחמושת, מטווחי ירי וציוד לזיוף מסמכים.
קצין משטרה אמריקאי בכיר צוטט כאומר "הם משקרים בעקביות. אין להם כל כבוד לאמת. הם חמושים עד צוואר ואיש אינו יודע מדוע. מבחינת התבטאויות וכתיבת מנהיגי הכת באותן שנים עולה קו אידיאולוגי- מיליטנטי חמור ונוקשה. אד שפירא, אמריקאי שעזב את הרא קרישנה לאחר חברות רבת שנים העיד כי "המנהיגים מדברים מזה זמן על קיטוב חריף – צבא הרא קרישנה נגד שאר העולם. לאחרונה התחילו ממש לצבור נשק". קירטנאננדה, ראש הכת בוירג'יניה צוטט כאומר "זה חייב לבוא. אם אנשים לא ייעשו מודעים לקרישנא הם יצטרכו להלחם. אם יש צורך באלימות – אנו יכולים להיות אלימים".
אולם הדבר המזעזע ביותר שהתרחש בכת, היתה פרשת התעללות קשה וממושכת בילדים רבים שהתרחשה בשנות ה80 וה90, חלקם באמצעות גורואים רבים שהיו למעשה פדופילים מכורים. על מקרים אלו אין מחלקות, וחלק מאותם גורמים ממשיכים בתפקידים ניהוליים בכת.

אנשי הכת טוענים כי הם ערכו לכאורה "ניקוי אורוות" בקרב אנשי הכת בחו"ל לאחר המקרים הנ"ל, אולם למרות זאת הדברים אינם קולעים ממש לאמת, שכן למרות זאת הרא קרישנה ממשיכה להיחשב ולתפקד ככת ונחשבת ככזו בדוחו"ת ממשלתיים בצרפת, בלגיה ובגרמניה עד לימינו אלה.

נזק נפשי
סקירת מודיעין של משטרת ישראל קבעה כי השתתפות בכת "הרא קרישנה" מזיקה לבריאות הנפש: "למעשה, לא רק שאין המצטרף פותר את בעיותיו, אלא הוא מוצא את עצמו, תוך זמן קצר, במצב בו הוא שבוי מרצון בידי הכת, פועל כאוטומט וללא כל חוש ביקורת (ZOMBIE, בסלנג אמריקאי), ובסופו של דבר ניזוק בנפשו באופן קשה יותר... הנזקים (הנפשיים) הגדולים והממושכים ביותר נגרמו ע"י 3 כתות הבאות: סיינטולוגיה, הרא קרישנה וכנסיית האיחוד."
בעיתון מעריב (8.5.02) נכתב "שורה תחתונה. פחד ואמונה: הרי קרישנה, הסרט ששודר בערוץ 8, מציג תופעות של התעללות נפשית ופיזית שהתגלו בפנימיות של הכת..."

בעיות נוספות: עבודת אלילים פאגנית, רמיה, התנגדות למדינה

עבודת אלילים: תחקירנית של ידיעות אחרונות (מוסף ידיעות אחרונות, 7 ימים) תיארה את פולחן הכת: "בשקט בשקט קמה דורית (לובן – מנהיגת הכת) ומביאה מגש קטן עם דגימות של אבטיח, מלון, חלבה ואצבעות מים. מניחה מול שתי בובות, כורעת על ברכיה, מצלצלת בפעמון קטן כדי להגיד לאלוהים שהאוכל כבר מוכן, ושמה פרגוד כדי שלא יציצו לו כשהוא אוכל. אחרי עשר דקות אלוהים גומר לאכול. 'יש אוכל מקודש, יש פאשאד!', קוראת דורית, וכל אחד לוקח לו במגש מתכת ארוחה דומה לזו של קרישנה. שיר קטן, השתחוות למגש, וקדימה אוכל."

התנגדות למדינה: "גד לובן, מנהיג ההכת... אמר שקרישנה הוא האלוהים וזרק איזה משפט או שניים נגד צה"ל המדינה וראש הממשלה." (שם)

רמיה: אנשי הכת מתחזים למתרימים, ומתרימים למען עמותות פיקטיביות, גם בארץ וגם בחו"ל, כשההכנסות משולשלות כמובן הישר לכיסה העמוק של הכת. רבים זוכרים את אנשי הכת מתרימים (בעיקר בשדה התעופה בן גוריון) למען פליטי מלחמת לבנון, כביכול. בהקשר לכך קבע בית משפט פדראלי בניו-יורק כי חברי הקרישנה "היו מעורבים במסכת רחבה ושיטתית של מעשי הונאה והתחזות".

הדפסשלח לחבר
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד
יד לאחים – לא מוותרים על אף יהודי - טל: 03-6154100