הפעל עצור
  • 1
  • 2
  • 3

"עד מתי ימשיכו לגדול בארץ ילדים שאינם יודעים 'שמע ישראל' מהו!"

31/05/2011
"עד מתי ימשיכו לגדול בארץ ילדים שאינם יודעים 'שמע ישראל' מהו!"

ערב חג השבועות, זמן מתן תורתנו, קורא יו"ר ארגון הפעילים יד לאחים, הארגון הניצב זה שנות יובל בראש המערכות להצלת ילדי ישראל משמד ומטמיעה, הרה"ג רבי שלום דוב ליפשיץ שליט"א לתת לנגד עינינו את המצב החינוכי המחפיר והמידרדר השורר בארץ בכל העת האחרונה.

 

כשבידיו נתונים ברורים ועדכניים המגלים עד היכן הדברים מגיעים, אומר הגרש"ב ליפשיץ: "בבתי הספר הממלכתיים לומדים כיום כ-80 אלף תלמידים לא יהודיים בצוותא עם תלמידים יהודים, דבר שמביא לטשטוש הזהות היהודית של הילדים ובני הנוער, ומביא גם הוא לנישואי תערובת בהיקפים עצומים. ילדים אלו אינם יודעים 'שמע ישראל' מהו. הם אינם יודעים להגות בשלמותו את הפסוק הקדוש של עם ישראל בכל הדורות והגלויות. ילדים אלו, שהם דור שלישי לבני העלייה מארצות המזרח, מוזנחים רוחנית לאחר שלמרבה הצער ודאבון הלב לא השכלנו לרשום ולהכניס את הסבים והסבתות שלהם למסגרות דתיות.

 

"כמו לא היה די בכך, לא פחות מ-25 אלף איש ברחבי הארץ חברים ב-200 קהילות מיסיונריות, הנפתחות בזו אחר זו בכל רחבי הארץ בעזרת תקציב משומן. ישראל הפכה למעוז מיסיונרי בינלאומי, שבו מכשירים מיסיונרים לקראת צאתם לחו"ל".

"הנתונים הנוראיים הללו", משוכנע יו"ר יד לאחים, "אמורים לחולל זעזוע בלב כל יהודי באשר הוא. פעם, כששמועה נפוצה בקהילה או בעיירה על בת ישראל, גם אם היא משולי הקהילה, שנישאה לגוי, היו כולם פורצים בבכי ומחפשים דרכי תשובה. פעם, כשהיו שומעים על מישהו, אף אם מיושבי קרנות הוא, כי הלך לשמד, היו כולם יושבים על הארץ ומתאבלים על נפש יהודית שחוללה והלכה לאבדון. וכיום הזה – המעשים הללו הפכו לתופעה ולמכת מדינה ואין פוצה פה ומצפצף. עד מתי יהיה זה לנו למוקש. עד מתי יגדלו בארץ ישראל יהודים שאינם יודעים שמע ישראל מהו", קרא הגרש"ב ליפשיץ בכאב.

 

"אין זה הזמן ואין השעה הגורלית כשרה", מטעים הגרש"ב ליפשיץ, "להסתפק במלחמת מגן בלבד. עלינו לצאת למלחמת תנופה, לכבוש את שטח האויב כדי שעיתותיו לא יהיו בידו ולא יוכל לכבוש אותנו. עלינו לשעוט קדימה! רק בדרך זו לא יוכל שר החינוך ללחום נגדנו". כדוגמה מוחשית לדברים אלו, מצביע יו"ר יד לאחים על הפיטורין השערורייתיים של המדען הראשי של משרד החינוך בעקבות זאת ששלל את תיאוריית דרווין הנלמדת בבתי הספר הכלליים. "כיצד זה לא הועלתה שאילתא על ידי חברי הכנסת החרדים לנוכח מתן לגיטימציה כל כך מקוממת לכפרנות ולדוגלים בה?", הקשה בכאב.

 

באומרו זאת, מצטט הגרש"ב ליפשיץ דברים נוראים שכתובים בספר הקדוש 'פרי עץ חיים' להאר"י הקדוש. "על דברי חז"ל (שבועות ל"ט ע"א) שבחג הפורים קיימו מה שקיבלו כבר, מבואר בפרי עץ חיים כי בני ישראל היו צריכים לקבל שוב את התורה, משום שהיו מבני ישראל שנישאו לנכריות ולכן היה עליהם לקבל שוב את התורה מחדש! הרי אלו דברים מבהילים על הרעיון. שוו בנפשכם: מה לנו גדול, קדוש ונשגב מהיום שבו ירד ה' על סיני ונתן לנו את התורה. והמעמד הזה – מגלה לנו האר"י הקדוש – היה צריך להתחדש, התבטל כלא היה כביכול, אך ורק מפני שנישאו בני ישראל לנכריות. כיצד זה ניתן לשבת בשלווה, ערב מתן תורה תשע"א, כשבנות ישראל שבויות בכפרים ערביים?!".

 

בדבריו התייחס הגרש"ב ליפשיץ גם לטענות והמענות של הנוגעים בדבר בכל הקשור לקשיים המקדמים את פניהם בכל הקשור לתיקון המשווע והנדרש כל כך לחוק המיסיון, שיציב סכר בפני פעילות המיסיון ההורסת כל חלקה טובה. "יש תירוצים למכביר מצד גורמים שונים הקשורים לנושא", אומר הגרש"ב ליפשיץ ומזכיר בפתוס: "החפץ חיים שיגר פעם קבוצה של עסקנים לחלות את פני המלוכה ולבטל גזירה קשה. שבו העסקנים בידיים ריקות ואמרו כי עשו כל אשר לאל ידם ולא הצליחו לבטל הגזירה. כשמוע החפץ חיים את הדברים שאל אותם: התעלפתם?"...

 

ברוח דברים אלו, הבעיר יו"ר יד לאחים בלהט את דברי הערבות הנצחית שרק תמורתה נתן הקב"ה את תורתו, תורת אמת, לעם סגולה. "בני ישראל אמרו תחילה שהאבות הקדושים יהיו ערבים אך אפילו לכך הקדוש ברוך הוא לא נעתר. רק כשאמרו 'בנינו ערבים בעדנו' – נתן להם ה' את התורה. ואנן מאי נענה אבתרייהו! עלינו לקיים את ערבות זו בדאגה מתמדת, אכפתית ואמיתית ל'בנינו', ילדי עם ישראל עד שכל רואיהם יכירום כי זרע ברך ה' המה".

 

"לא יתכן שהחברים החרדים היושבים בממשלה אינם עושים מאומה ולא אכפת להם כלל אודות גורלם המר של יהודים שהולכים לשמד ולאבדון, רחמנא ליצלן. יושבים בממשלה ובקואליציה נציגים דתיים וחרדים. אם הם יושבים באפס מעשה לנוכח נישואי תערובת, לנוכח המשך מסע השמד – הרי עליהם ועל כתפיהם רובצת האחריות המרה. עליהם ועל כל מי שמשתף עמם פעולה בחוסר המעש, ראוי לומר את דברי אחי יוסף: אבל אשמים אנחנו כי לא שמענו לקול אחינו בהתחננו אלינו!" - אמר הגרש"ב ליפשיץ בחריפות.

הדפסשלח לחבר
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד
יד לאחים – לא מוותרים על אף יהודי - טל: 03-6154100